Zijn jullie financiën ook een match made in heaven?

Trouwen en je bedrijf

Veel ondernemers maken huwelijkse voorwaarden. Waarom? Een van de redenen is vaak om de partner te beschermen tegen de risico’s van het bedrijf. Door huwelijkse voorwaarden te maken houd je namelijk de vermogens gescheiden. Schuldeisers van het bedrijf kunnen dan niet aankloppen bij de partner van de ondernemer. Een andere reden om voor huwelijkse voorwaarden te kiezen is om te voorkomen dat het bedrijf moet worden gedeeld bij een echtscheiding.


Trouwen en kinderen

Waarom trouwen partners vaak als er kinderen (op komst) zijn? Omdat er dan in één klap een heleboel is geregeld. Bijvoorbeeld dat als een van de partners overlijdt, de achterblijvende partner alles erft. De kinderen moeten dan op hun erfdeel wachten tot beide ouders zijn overleden. En dat alles zonder een testament te maken.

Een andere reden om te trouwen als er kinderen zijn is dat er dan verschillende mogelijkheden zijn om de ene partner die minder werkt om voor de kinderen te zorgen, ook in het inkomen te laten meedelen.


Erfenissen, schenkingen en het huwelijk

Met de nieuwe huwelijksregels hoeven erfenissen en schenkingen bij een scheiding niet meer te worden gedeeld. Het maakt daarbij niet uit of de erfenis of schenking voorafgaand of tijdens het huwelijk is gekregen.


Je vermogen en het huwelijk

Trouwen in gemeenschap van goederen betekent dat de partners vanaf het ‘jawoord’ samen één vermogen hebben. De partners worden eigenaar van de bezittingen, maar ook van de schulden die ze tijdens het huwelijk krijgen en vóór het huwelijk samen hadden. Het salaris (en andere inkomsten) van beide partners wordt ook van hen samen. Erfenissen en schenkingen worden niet van hen samen; bezittingen en schulden op eigen naam van vóór het huwelijk ook niet.


Pensioen voor jou en je partner

Bij echtscheiding moet de tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen ieder voor de helft worden verdeeld. De partner die minder pensioen heeft opgebouwd krijgt dan een gedeelte van het ouderdomspensioen dat de ex-partner bij het ingaan van het pensioen ontvangt. In de huwelijkse voorwaarden kunnen partners andere afspraken maken. Bijvoorbeeld door af te spreken dat pensioen niet wordt gedeeld; of de afspraak dat ook het pensioen wordt gedeeld dat is opgebouwd in de periode dat de partners samenwoonden. 


Wil je weten waar je ‘ja’ tegen zegt als je elkaar het ‘ja woord’ geeft?

Wil je weten wat een huwelijk zakelijk en juridisch voor jullie betekent? Maak dan een afspraak met een Netwerknotaris. Voor tips, informatie en om de finesses van jullie huwelijk goed te regelen. Klik hier en maak een afspraak.

notaris vinden
We willen weten waar we aan toe zijn.
Niet alleen voor nu, maar ook voor in de toekomst.
Wat als het houden van verdwenen is?
direct notariële hulp